Obrazec-Zahteva-za-izbris-podatkov-za-upravljalca-26.02.2020

Obrazec-Zahteva-za-omejitev-obdelave-za-upravljalca-27.02.2020

Obrazec-Zahteva-za-popravek-podatkov-za-upravljalca-26.02.2020

Obrazec-Zahteva-za-prenosljivost-podatkov-26.02.2020

Obrazec-Zahteva-za-seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki

Obrazec-Pravica-do-ugovora-za-upravljalca-27.02.2020

Obrazec-Prijava-krsitve-varstva-osebnih-podatkov-prijava-DPO-26.02.2020