Šolski koledar ZA OSNOVNE ŠOLE 2023/2024

 

PODROBNEJŠA NAVODILA O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA OSNOVNE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 – 2. DEL

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2023/2024 – 2. del vsebujejo datume izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, in sicer:

 

  • datum določitve predmetov, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu za učence 9. razreda preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz tretjega predmeta;
  • datum posredovanja podatkov Državnemu izpitnemu centru (RIC) o učencih, ki bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja;
  • datume preverjanja znanja v 6. in 9. razredu;
  • datume vpogleda v pisne naloge nacionalnega preverjanja znanja in možnosti poizvedb;
  • datuma izdaje obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja za učence 6. in 9. razreda osnovne šole.