Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož ponuja tudi zdravstveno dejavnost za paciente s težavami na področju sluha in govora. V okviru zdravstvene dejavnosti se izvaja diagnostika, terapija in rehabilitacija otrok s težavami v govorni in slušni komunikaciji.

Na centru delujejo strokovnjaki z različnih področij, kot so logopedi, avdiologi, fizioterapevti, psihologi in drugi zdravstveni delavci. Zdravstvena dejavnost se izvaja v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi ustanovami ter v skladu s smernicami in standardi stroke.

V okviru diagnostičnih postopkov se izvajajo različni testi, kot so testiranje sluha, govora, jezika, kognitivnih sposobnosti in drugi. Na podlagi rezultatov testov se določi individualni načrt terapije in rehabilitacije.

Terapije, ki se izvajajo, so prilagojene potrebam posameznika in so lahko individualne ali v skupini. Cilj terapij je izboljšanje govorne in slušne komunikacije ter razvoj socialnih veščin. Poleg tega se izvajajo tudi terapije za izboljšanje fine in grobe motorike ter razvoj kognitivnih in čustvenih sposobnosti.

V sklopu zdravstvene dejavnosti se izvajajo tudi preventivni ukrepi, kot so preventivni pregledi sluha ter svetovanje in podpora staršem in skrbnikom otrok s posebnimi potrebami. S tem se želi zagotoviti celostno skrb in podpora pacientom ter njihovim družinam.

 

AMBULANTE

ORL ambulanta Matjaž Kranjc Logo in Surdo Fizioterapija Delovna terapija