logo 3 3

 

 

Tudi letos!

Osmič v Sloveniji smo realizirali dvodnevne likovne delavnice za udeležence z Downovim sindromom in za tiste z drugimi drugačnimi potrebami vseh starostnih skupin in iz različnih izobraževalnih ustanov in tovrstnih centrov iz Slovenije in Italije. 

Letos so se nam je pridružila tudi šola iz Londona! https://www.riverside.haringey.sch.uk/ArtDownUp-2021/?skipHAP=y

 resize5

Kljub bogati ponudbi pedagoško-andragoških programov v  Obalnih galerijah Piran in drugod v Občini Piran, je projekt ARTDOWNUP edinstven v ožjem lokalnem kot širšem nacionalnem prostoru, saj ob vzpodbujanju ustvarjalnosti v različnih zvrsteh umetnosti, medsebojnemu spoznavanju, druženju, spoštovanju  in povezovanju udeležencev in različnih ustanov in društev, pomembno prispeva k senzibiliziranju najširše javnosti v preseganju predsodkov do drugačnosti.

Marko Strle, ravnatelj Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož

Copyright 2021 CKSG Center za komunikacijo sluh in govor Portorož

CKSG LOGOTIP 2016 1

 

Prijava na spletno stran