JUDO (Rok Jerman, Etienne Chelleri)

LIKOVNE USTVARJALNICE (Sonja Radikon Bratina, Gaja Ujhazi)

PEVSKI ZBOR (Terezija Valentin)

STRIP IN ANIMACIJA (Vasko Vidmar)

DRUŽABNE IGRE (Saša Podobnikar )

ŠPORTNI KROŽEK (Tereza Percan Kodarin, Bernarda Baron)

ZABAVNO UČENJE (Tamara Velikonja Pohlen)

ŠAH (Veronika Rahotin)