Pravica do ugovora za upravljalca 

Prijava kršitve varstva osebnih podatkov prijava DPO

Zahteva za izbris podatkov za upravljalca

Zahteva za omejitev obdelave za upravljalca

Zahteva za popravek podatkov za upravljalca

Zahteva za prenosljivost podatkov

Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki