RAZRED RAZREDNIKI   UČITELJI V PODALJŠANEM BIVANJU
1. EIS

ANA STRMČNIK

2. učit. SARA FURLANIČ

ana.strmcnik@cksg.si SARA FURLANIČ

3. EIS

 

TAMARA MEJAK tamara.mejak@cksg.si TEREZIJA VALENTIN

4./5. EIS

 

LEA VALENČIČ GRK lea.grk@cksg.si TEREZA PERCAN KODARIN

4./5. EIS AM

 

ROMINA ILNIKAR romina.ilnikar@cksg.si SAŠA PODOBNIKAR

6./7. EIS

 

ANJA PUŠNIK anja.pusnik@cksg.si VERONIKA RAHOTIN

8. EIS

 

VESNA LEŠNIK BARUCA vesna.l.baruca@cksg.si ELEN CERGOL

8. EIS AM

 

ROK JERMAN rok.jerman@cksg.si GAJA UJHAZI

9. EIS

 

SEBASTJAN PREKRŠKI sebastjan.prekrski@cksg.si SONJA RADIKON BRATINA
2./3. NIS

MAJA VUČKO

 

maja.vucko@cksg.si TAMARA VELIKONJA POHLEN
4./5./6. NIS

BARBARA TULJAK

 

barbara.tuljak@cksg.si BERNARDA BARON

7. NIS

 

KATARINA KETE FRANJKOVIĆ katarina.kete@cksg.si MARJETKA FERLUGA

8./9. NIS

 

PETRA URBANČIČ petra.urbancic@cksg.si VASKO VIDMAR