Podrobnejša navodila o šolskem koledarju ZA OSNOVNE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 – 1. DEL 

2022 četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA
ponedeljek – petek 31. 10. –  4. 11. JESENSKE POČITNICE
ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE
torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
nedelja 25. 12. BOŽIČ
ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek – ponedeljek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2023 nedelja – ponedeljek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO
petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
ponedeljek –   petek 6. 2. – 10. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO-NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL
petek – sobota 17. in 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
sreda 26. 4.

POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO-NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL

(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole)

četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
četrtek – torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek – torek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA
četrtek 15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
petek 23. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
ponedeljek – četrtek 26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6. – 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. – 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. – 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. 5. – 15. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda
3. 5. – 23. 6. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. – 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

PODROBNEJŠA NAVODILA O ŠOLSKEM KOLEDARJU ZA OSNOVNE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 – 2. DEL

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2022/2023 – 2. del vsebujejo datume izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, in sicer:

 

  • datum določitve predmetov, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu za učence 9. razreda preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz tretjega predmeta;
  • datum posredovanja podatkov Državnemu izpitnemu centru (RIC) o učencih, ki bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja;
  • datume preverjanja znanja v 6. in 9. razredu;
  • datume vpogleda v pisne naloge nacionalnega preverjanja znanja in možnosti poizvedb;
  • datuma izdaje obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja za učence 6. in 9. razreda osnovne šole.

 

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2022 SEPTEMBER 1. 9. – četrtek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
NOVEMBER 30. 11. – sreda Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
2023

 

 

 

MAJ

 

 

 

 

4. 5. – četrtek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
8. 5. – ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – sreda

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. – sreda

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. 6. – petek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

6. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

7. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

12. 6. – ponedeljek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
15. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
23. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

 

Koledar 22/23

Koledar – navodila NPZ 22/23